خرداد ۱۳, ۱۳۹۹

نماینده جریان حکمت: به الکاظمی برای تشکیل دولت آزادی عمل داده‌ایم / مصوبه پارلمان در اخراج نیروهای خارجی اجرایی شود

نماینده جریان حکمت ملی عراق با اعلام اینکه “این جریان به الکاظمی برای تشکیل دولت آزادی عمل داده‌ است» خواستار اجرای مصوبه پارلمان در اخراج …