انجام پیوند کلیه بیماران کلیوی در مناطق زلزله زده

مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران کلیوی کشور گفت : ۱۵۰ بیمار دیالیزی در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه،وجود دارد که تمام این بیماران تا پایان سال در صورت داشتن شرایط پزشکی و تخصصی پیوند، پیوند کلیه می شوند.