اطلاعات میزان و ارزش کالاهای وارداتی منتشر شد

کرباسیان گفت:مردم و فعالان اقتصادی می توانند میزان واردات انواع کالاها و ارزش آن را به لحظه روی سایت گمرک مشاهده کنند.