لینکر: مسی مقابل فرانسه مهاجم – مربی کاذب بود

مهاجم اسبق تیم ملی انگلیس که فعالیت زیادی در فضای مجازی دارد، بار دیگر توجه‌ها را به سوی خود جلب کرد.