چرا هواپیماها را یخ زدایی می‌کنند؟

هر هواپیما برای پرواز نیاز به رعایت اصول ایمنی دارد. یکی از آنها یخ زدایی قبل از پرواز است چون در کارکرد بال هواپیما مشکل ایجاد می کند. در این ویدیو چرایی یخ زدایی هواپیما را می بینید.