آیا مرکل سران اتحادیه اروپا را برای پذیرش پناهجویان مجاب کرده است؟

به نظر می‌رسد صدر اعظم آلمان سران ۱۴ کشور اتحادیه اروپا را برای پذیرفتن پناهجویان مجاب کرده است.