تشدید مناقشات تجاری آمریکا-اتحادیه اروپا/ کانادا هم به جنگ تجاری علیه ترامپ پیوست

یک روزنامه آلمانی از تشدید مناقشات تجاری بین آمریکا و اتحادیه اروپا و پیوستن کانادا به صف جنگ تجاری علیه ایالات متحده خبر داد.