کابوس شکستن تلفن‌های همراه با این فناوری به پایان رسید + تصاویر

برخورد تلفن همراه با زمین می‌تواند سبب شکسته شدن و از دست رفتن اطلاعات آن شود اما فناوری جدید از بروز این اتفاق جلوگیری می‌شود.