جنگنده‌های متجاوز سعودی رازح یمن را بمباران کردند/ نیرو‌های یمنی تجمع مزدوران را گلوله باران کردند

جنگنده‌های سعودی الحجله در شهرستان رازح در استان صعده را بمباران کردند همچنین نیرو‌های یمنی تجمع خودرو‌ها و نظامیان متجاوز را در شمال منطقه الفازه در ساحل غربی هدف قرار دادند.