انتقاد تهیه کننده سینما از محافظه کاری در سینمای دفاع مقدس

ابراهیم اصغری تهیه کننده فیلم “اشنوگل» گفت:در سینمای دفاع مقدس دچار محافظه کاری بیهوده ای شده ایم که تازگی و جسارت را از فیلم های سینمای دفاع مقدس گرفته است.