حِسگر دندان، از هرچه می‌خورید با خبر است

دانشمندان سنسوری را ساختند که با نصب بر روی دندان می‌تواند، مواد غذایی را که می‌خورید، ردیابی کند.