ظرفیت صادرات سالانه ۲ میلیارد دلار صنایع دستی را دارا هستیم

معاون رییس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: ایران، ظرفیت صادرات صنایع دستی تا سقف دو میلیارد دلار در سال را داراست و این مزیت بزرگی است.