شرکت هلندی به دلیل صادرات قطعات توربین به ایران جریمه شد

دادگاهی در هلند یک شرکت این کشور را به اتهام صادرات قطعات توربین های گازی با کاربرد دوگانه به ایران جریمه کرد.