اتهام متقابل عربستان به ایران برای حمایت از تروریسم

عادل الجبیر وزیر دولت عربستان در امور خارجه در پاسخ به اتهامات ایران در خصوص حمایت مالی تروریسم بیان داشت که تهران حق ندارد سایر کشورها را متهم کند، برای آنکه خودش به شبه نظامیان کمک می کند.