ایران ، موضوع دیدار سری نتانیاهو و وزیر خارجه مراکش

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل ” دیدار سری” با وزیرامور خارجه مراکش ناصر بوریطه در سپتامبر سال گذشته داشت.