جلسه کمیته انضباطی فدراسیون هندبال برگزار شد

از سوی کمیته انضباطی فدراسیون هندبال رای دیدار تیمهای فرازبام خائیز دهدشت و زاگرس اسلام آباد و دیگر موضوعات اعلام شد.