راهکار‌هایی برای افزایش تمرکز در کودکان/ به فرزندتان برچسب نزنید

یک متخصص اطفال گفت: نباید به کودک برچسب حواس پرتی زد چرا که این خصلت در وجود او شکل می‌گیرد و در آینده او تاثیر گذار است.