همسر صبور| روایتی از اقدام شجاعانه همسر رهبر انقلاب در پیش چشم ساواک

بخش ششم روایت همراهی همسر رهبر انقلاب در مبارزه علیه رژیم شاهنشاهی به موضوع “اقدام شجاعانه همسر رهبر انقلاب در پیش چشم ساواک» پرداخته است.