سوژه شدن عدم پخش بازی فوتبال به خاطر داور زن در بین کاربران ایرانی

بازی فوتبال بین تیم های بایرن و آگسبورگ به خاطر داور زن این بازی توسط تلویزیون ایران پخش نشد.