ضعف بینایی و عدم تشخیص رنگ سیگاری ها

دانشمندان دانشگاه راتگرس در خصوص مشکلات سلامتی افراد سیگاری توضیح دادند.