روسیه: هدف آمریکا از نشست ورشو اختلاف‌افکنی در خاورمیانه بود

سخنگوی وزرات خارجه روسیه با انتقاد از آمریکا به خاطر برگزاری کنفرانس اخیر در ورشو، هدف از این نشست را مرزبندی و ایجاد اختلاف در خاورمیانه توصیف کرد.