برگزاری جلسه هماهنگی برنامه‌های هفته منابع طبیعی در شهرستان صحنه

جلسه هماهنگی برنامه‌های هفته منابع طبیعی در شهرستان صحنه با حضور فرماندار برگزار شد .