سیاره ای به ابعاد بیگ بن به زمین نزدیک می شود

ناسا هشدار داد که سیارکی به ابعاد ساعت بیگ بن در عصر ۱۹ فوریه به زمین نزدیک می شود.