فیلمی از یوفو در استرالیا گرفته شد+ ویدیو

ما ممکن است تنها نباشیم، پلیس به دنبال بررسی فیلمی است که در جریان طوفان از یک جسم ناشناخته گرفته شده است.