صالحی:گوهر قرآن جامعه  قرآنی است/ نشان افتخاری خادمی قرآن به وزیر ارشاد اعطا شد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت:گوهر قرآن جامعه قرآنی است و امیدواریم همت تمام کسانی که در این مسیر حرکت می کنند و از مائده قرآنی اطعام می کنند این مسیر را کوتاه تر کنند.