ضریب کاهشی ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی برای برخی مؤدیان

مجلس شورای اسلامی به سازمان امور مالیاتی اجازه داد برای مالیات بر ارزش افزوده گروه‌هایی از مؤدیان مشمول ضریب کاهشی تعیین کند.