جریمه ۱۶ میلیارد تومانی محتکران /افزایش محکومیت‌ها و پرونده‌ها در تعزیرات

مدیر کل تعزیرات حکومتی فارس گفت: محتکران در استان فارس ۱۶ میلیارد تومان جریمه شدند.