ممنوعیت استفاده از تلفن هوشمند و شبکه های اجتماعی برای نظامیان روسی

دومای دولتی روسیه در جلسه سوم و نهایی طرح نهایی قانونی را تصویب کرد که داشتن تلفن همراه هوشمند و گفتگو با خبرنگاران را برای سربازان ممنوع می سازد.