تحلیلگر صهیونیست: بحران با لهستان خطرناک است و دورنمایی برای حل آن تصور نمی‌شود

تحلیلگر مسائل سیاسی کانال سیزدهم تلویزیون رژیم صهیونیستی بحران به وجود در روابط این رژیم با کشور لهستان را خطرناک توصیف کرد