اردوغان: امنیت را از منبج تا مرزهای عراق برقرار می‌کنیم

رئیس‌جمهور ترکیه گفت که کشورش از طریق عملیات چشمه صلح،‌ امنیت را از منبج تا مرزهای عراق برقرار خواهد کرد.