دور بعدی مذاکرات آستانه اواسط نوامبر برگزار می‌شود

نماینده ویژه روسیه در امور سوریه گفت که دور بعدی مذاکرات آستانه اواسط نوامبر آینده برگزار خواهد شد.