یمن|شکست عملیات مزدوران عربستان در مناطق مختلف

نیروهای یمنی موفق شدند عملیات مزدوران عربستان در مناطق مختلف را به شکست تبدیل کنند.