ظریف از ترکیه خواست در چارچوب توافقنامه ی آدانا در سوریه عمل کند

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران از مقامات ترکیه خواست که به توافقنامه ی آدانا بازگردند و به عملیات نظامی در سوریه پایان دهند.