دخترک روسی را بعنوان زیباترین کودک جهان نامیدند

یک دختر بچه روسی بعنوان زیباترین کودک جهان شناخته شد و از او بعنوان باربی کوچک یاد می شود.