دیپلمات روس: ترکیه هیچ حقی برای استقرار دائمی نیرو در سوریه ندارد

نماینده ویژه رئیس‌جمهور روسیه در امور سوریه تأکید کرد که ترکیه هیچ حقی برای استقرار دائمی نیروهایش در مناطق شمال شرقی سوریه ندارد.