لبنان|هشدار حزب‌الله درباره تحریف اعتراضات مردمی

رئیس شورای اجرایی حزب الله با هشدار درباره سوءاستفاده برخی طرف‌های سیاسی از صحنه اعتراضات مردمی٬ بر توانایی مقاومت در محافظت از ثبات کشور تاکید کرد.