لغو نشست هند-اتحادیه اروپا به علت شیوع کرونا/ لوفت هانزای آلمان ۷۱۰۰ پرواز خود را لغو کرد

در پی شیوع ویروس کرونا در اروپا حدود ۷۱۰۰ پرواز شرکت هواپیمایی لوفت هانزای آلمان تا پایان ماه مارس لغو شده و نشست هند –اتحادیه اروپا هم به بعد موکول شد.