لزوم قرنطینه دو هفتگی بهبودیافتگان کرونا در منازل

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: بهبودیافتگان کرونا پس از ترخیص از بیمارستان تا دو هفته باید در منازل خود قرنطینه باشند.