سیاستمدار سودانی: نیروهای واکنش سریع عامل بازدارنده جریان‌های اسلامی هستند

یک سیاستمدار سودانی نیروهای واکنش سریع این کشور را عامل بازدارنده جریان‌های اسلامی دانست که خواهان بازگشت به قدرت هستند.