عراق|اظهارات علاوی درباره دلیل انصراف از پذیرش نخست‌وزیری

محمد توفیق علاوی دلیل انصراف خود از پذیرش نخست وزیری و تشکیل دولت جدید عراق اعلام کرد.