پوتین: توافق حاصل شده با اردوغان در مسکو زمینه خوبی برای حل بحران ادلب است

رئیس جمهور روسیه پس از دیدار با رجب اردوغان، بر نتیجه حاصل شده با اردوغان در مسکو برای حل بحران ادلب تاکید کرد.