دعوا بر سر رقم کلانی که یک طرف می‌گوید نگرفته است!

داروغه زاده در این مصاحبه تایید کرده سینمای نوساز ایران‌مال حاضر بوده در ازای میزبانی، ۱۰ میلیارد تومان به جشنواره فجر کمک کند اما آنها در این شرایط اقتصادی از این رقم گذشته‌اند و مجدداً میزبانی را به سینماملت داده‌اند و در ازای این میزبانی بار دیگر قرار است به

Read more